BER™-järjestelmän ensimmäinen kohde

Julkaistu

BER Oy on solminut Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n (POAS) kanssa sopimuksen patentoidun biojätteen kierrätysjärjestelmän eli BER™-järjestelmän asentamisesta Hipposkylään Tampereelle rakentuvaan kerrostaloon. Uudiskohteeseen tulee 66 asuntoa, joista jokainen liitetään asuntokohtaisesti osaksi BER™-järjestelmää. Kohteen arvioitu valmistuminen on vuoden 2024 lopussa ja pääurakoitsijana toimii Pohjola Rakennus Oy Suomi.

BER™-järjestelmä koostuu asuntokohtaisista ruokajätemyllyistä, biojäteviemäriputkistosta ja yhteisestä BER™-keräyssäiliöstä. Järjestelmän avulla biojätteen kierrätys hoituu suoraan keittiöstä. Järjestelmässä biojäte huuhtoutuu jätemyllyn kautta omaa erillistä putkeaan pitkin tuuletettuun keräyssäiliöön. Säiliössä biojätteestä erotetaan suurin osa vedestä ja selkiytynyt vesi ohjataan eteenpäin. Säiliö tyhjennetään imuautolla jätehuoltoyhtiön toimesta tarpeen mukaan. Maan alle sijoitetulla BER™-säiliöllä saadaan ehkäistyä monia perinteisten jäteastioiden aiheuttamia ongelmia, kuten biojätteen mahdollinen jäätyminen, haju- ja tuholaishaitat. Myös jätehuoltoyhtiöille biojätteen keräys ja jatkojalostus on vaivattomampaa.

Kohteen havainnekuva.

-Olemme erittäin tyytyväisiä, että BER™-järjestelmä saadaan otettua käyttöön kerrostalokohteessa ja POAS myös yhteiskunnallisena yrityksenä on ollut meille mitä parhain yhteistyökumppani kyseiseen hankkeeseen. Heidän kanssaan yhteistyö on sujunut erittäin hyvin. Useamman vuoden suunnittelu- ja tuotekehitystyön jälkeen tämä on meille merkittävä askel, toteaa toimitusjohtaja Joonas Salonen.

-POAS on sitoutunut hiilineutraali Tampere 2030 hankkeeseen ja tulemme merkittävästi investoimaan erilaisiin tätä tavoitetta tukeviin hankkeisiin vuosina 2023-2030. Hipposkylän hankkeessa maalämmön ja aurinkosähkön lisäksi kohteeseen tuleva BER-järjestelmä tukee tätä tavoitettamme mm. vähentyvien kuljetuskustannusten kautta, jonka lisäksi se tulee parantamaan myös asumisviihtyvyyttä/-kokemusta, toteaa POAS:n toimitusjohtaja Timo Jokinen.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tekninen päällikkö Timo Varsala puolestaan tähdentää: ”on tärkeää, että biojäte saadaan lajiteltua eroon muusta jätteestä jo syntypaikalla. Järjestelmän ollessa kuluttajalle helppokäyttöinen ja helposti saavutettava, sillä voidaan parantaa jätteen laatua. Lisäksi ko. järjestelmässä ei tarvitse käyttää lajitteluastiassa tällä hetkellä käytössä olevia muovi- tai paperipusseja. Biojätteessä lisäpainoa aiheuttava vesi saadaan myös suurimmaksi osaksi ohjattua pois kuljetettavasta biojätteestä”.