Biojäte ei ole arvotonta
jätettä, vaan arvokas
uusiutuvan energian
raaka-aine

BER Oy:n innovatiivisen biojätteen kierrätysjärjestelmän avulla biojäte kerätään talteen ja mahdollistetaan sen kierrätys ja jatkojalostus vaivattomalla tavalla. Yrityksen nimi muodostuu sanoista bioenergy recycling – nimellä halutaan korostaa, että biojäte on arvokas uusiutuvan energian raaka-aine, eikä arvotonta jätettä.

Näin BER™-järjestelmä toimii

Keittiöissä on ruokajätemylly, jonka kautta biojäte kulkeutuu omaa putkeaan pitkin painovoimaisesti biojätesäiliöön (BER™-säiliöön). Sieltä biojäte tyhjennetään imuautolla ja kuljetetaan jatkojalostettavaksi. Jätemyllyyn laitettavan biojätteen sekaan lasketaan vettä, jotta biomassa huuhtoutuu putkea pitkin BER™-säiliöön. Ylimääräistä vettä on turha säilöä tai kuljettaa, joten BER™-säiliössä suurin osa vedestä saadaan eroteltua ja johdettua eteenpäin.

Biojätettä ei tarvitse kerätä erikseen, vaan sen voi kaataa suoraan ruokajätemyllyyn. Jätemylly sijoitetaan keittiössä erillisen altaan alle, jolloin se ei aiheuta näkö- tai hajuhaittoja. Jätemyllyyn voi laittaa normaalisti keittiössä kertyvät biojätteet (kts. tarkempi kuvaus).

Biojätteen kierrätys
vaivattomaksi osaksi arkea

BER™-järjestelmä tekee biojätteen kierrätyksestä nykyistä kierrätysmallia helpompaa ja hygieenisempää. Taloyhtiöihin ja asuinalueille asennettu BER™-järjestelmä nostaa asuntojen arvoa sekä lisää alueen viihtyvyyttä. Yhteisen kierrätysjärjestelmän ansiosta biojäteastiat jäävät taloyhtiöiden jätepisteiltä pois, poistaen samalla myös ikävän ongelman – astioiden luona vierailevat kiusalliset eläimet. BER™-järjestelmä on konkreettinen ratkaisu ongelmalliseen biojätteen kierrätykseen.

Nykyinen biojätteen kierrätysmalliBER™-järjestelmä
Biojätepussin kuljetus keittiöstä jäteastiaan
vaivalloista ja epähygieenistä
Biojätteen kierrätys suoraan keittiöstä
Biojätteen korkea kosteuspitoisuus (60-90 %) tekee jätehuoltokuljetuksista pääasiassa nestekuljetuksiaBER™-säiliössä biojätteestä erotellaan suurin osa vedestä
HajuhaitatEi hajuhaittoja: ruokajätemyllyn yhteydessä hajulukko ja BER™-säiliö tuuletettu
Biojäteastia houkuttelee mm. lintuja, ötököitä ja pienjyrsijöitäTuuletettu BER™-säiliö ei houkuttele eläimiä
JäätymisvaaraEi jäätymisvaaraa
Biojäteastioiden siirtely ja tyhjennys raskasta
ja epäergonomista
Vaivaton imuauto tyhjennys
Biojäteastioiden ja nostosäkkien mahdollinen
vuotaminen ja hajoaminen
Biojäteastioita ei tarvita lainkaan
Biojätepussit tukkivat jätteenkäsittelylaitteistoja
ja maatuvat hitaasti
Biojätepussia ei tarvita lainkaan

Asumisviihtyvyyttä parantava ratkaisu kestävän kehityksen edistämiseksi

Suomalaisissa kodeissa heitetään vuodessa satoja miljoonia kiloja biojätettä sekajätteen joukkoon. Biojätettä päätyy enemmän sekajätteeseen kuin kierrätykseen, ja sen polttaminen jätteenpolttolaitoksessa aiheuttaa tarpeettomia päästöjä. Biojäte jää täysin hyödyntämättä.
BER™-järjestelmän avulla biojäte saadaan kierrätettyä vaivattomalla tavalla ja siitä saadaan jatkojalostettua
mm. ympäristöystävällistä biokaasua, joka on parempi vaihtoehto fossiilisille polttoaineille.

Suomessa kehitetty
innovatiivinen
BER™-järjestelmä

BER™-järjestelmä on useamman vuoden aikana Suomessa tapahtuneen suunnittelu- ja tuotekehitystyön tulos. Kehitystyön aikana on konsultoitu eri kiertotalouden ja talotekniikan alan ammattilaisia ja järjestelmä on testattu toimivaksi. Kaikki BER™-järjestelmässä käytettävät osat ja materiaalit ovat CE-merkittyjä tai tyyppihyväksyttyjä.

BER Oy:llä on patentti biojätteen kierrätysjärjestelmälle (FI128183B). Jatkokehitystyön tuloksena on suunniteltu innovatiivinen BER™-säiliö ja BER™-järjestelmä, joille on myönnetty suomalainen patentti (FI130342B) ja jätetty kansainvälinen patenttihakemus (WO2022/263717). Säiliöt valmistetaan ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaattien mukaisesti.

Haluamme muuttaa kierrätyksen toimintatapoja tarjoamalla paremman ratkaisun nykyiselle biojätteen kierrätysmallille. Tavoitteemme on, että BER™-järjestelmä otetaan mahdollisimman laajasti käyttöön sellaisilla alueilla, joissa on biokaasulaitos tai muu biojätteen jatkojalostuksen mahdollistava käsittelylaitos.

BER-y-merkki