BioBER hanke

Julkaistu

BioBER hankkeemme on saanut tukea maa- ja metsätalousministeriön rahoittamasta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta, jota hallinnoi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja.

Hankkeessa tutkitaan biojätettä, jota syötetään BER™-säiliöön ruokajätemyllyn kautta. Hanketta varten on valmistettu testityöhön soveltuva säiliömalli ja testityö tehdään kylmätilassa. Yhteistyökumppanina projektissa toimii Tampereen yliopisto, joka käsittelee ja prosessoi säiliöstä otetut näytteet laboratoriossaan karakterisointia varten. Näytteistä analysoidaan kuiva-aine (TS), hehkutushäviö (VS), liukoinen kemiallinen hapenkulutus (sCOD), haihtuvat rasvahapot (VFA) ja metaanintuottopotentiaali. Metaanintuottopotentiaali-kokeiden jälkeen näytteistä analysoidaan pH, sCOD ja VFA:t.

Tampereen yliopisto toimii BioBER hankkeen yhteistyökumppanina
Tampereen yliopisto toimii BioBER hankkeen yhteistyökumppanina.

Hanke toteutetaan vuoden 2023 aikana – säiliöstä otetaan maksimissaan kuusi näytettä noin kuukauden välein toimitettavaksi Tampereen yliopistolle. BER™-järjestelmä on jo aiemmin testattu toimivaksi ja nyt hankkeen avulla saadaan määriteltyä biojätteen säilyvyyttä BER™-säiliössä mahdollisimman pitkän tyhjennysvälin määrittämiseksi. Nykyinen biojätteen tyhjennysväli on 1–4 viikkoa riippuen vuodenajasta ja säilöntätavasta. Tuuletettu BER™-säiliö ei ole riippuvainen keliolosuhteista, ei aiheuta hajuhaittoja eikä eläinongelmia. Merkittävin tekijä keräyksen ympäristövaikutuksiin on tyhjennysvälien harventaminen ja sen haluamme kasvattaa mahdollisimman pitkäksi.